Intencje Mszalne NKK

E-KANCELARIA INTENCJI MSZALNYCH

Regulamin Strony Internetowej https://intencjemszalne.moj-kosciol.pl/

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem https://intencjemszalne.moj-kosciol.pl/ (dalej: „Strona”).
 2. Administratorem Strony jest Narodowy Kosciol Katolicki pod adresem moj-kosciol.pl, kontakt: intencje@moj-kosciol.pl.

 

§2. Zasady korzystania ze strony

 1. Strona jest miejscem, gdzie Użytkownik może zgłosić intencje mszalne.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania godności i szacunku wobec innych Użytkowników.
 4. Zabrania się publikowania treści obraźliwych, wulgarnych, niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.

 

§3. Zgłaszanie intencji mszalnych

 1. Użytkownik może zgłosić intencję mszalną poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na Stronie.
 2. W zgłoszeniu intencji mszalnej należy wpisać szczegółową intencję, np. podać imię i nazwisko osoby, za którą ma być odprawiona Msza Święta, a także proponowaną datę i godzinę, kiedy Msza Święta ma być odprawiona. W razie niedostępności pierwszego terminu, prosimy o podanie alternatywnej daty.
 3. Administracja Strony zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia intencji mszalnej, jeżeli jest ona niezgodna z nauczaniem Kościoła, prawem kanonicznym lub niniejszym Regulaminem.

 

§4. Stypendium mszalne

 1. Tradycyjnie, stypendium mszalne jest dobrowolnym darem, składanym na wsparcie parafii w zamian za odprawienie Mszy Świętej w określonej intencji.
 2. Szczegóły dotyczące możliwości i sposobu złożenia stypendium mszalnego są dostępne na Stronie.

 

§5. Prywatność i ochrona danych osobowych

 1. Administracja Strony przestrzega zasad ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie.

 

§6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie.
 3. Administracja Strony zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.
 4. Kontakt do administracji strony: intencje@moj-kosciol.pl.