Intencje Mszalne NKK

E-KANCELARIA INTENCJI MSZALNYCH

1. Czym są intencje mszalne?

Intencje mszalne to szczególne prośby, które przedstawiamy Bogu podczas Mszy Świętej. Mogą one dotyczyć różnych aspektów naszego życia, zarówno duchowego, jak i materialnego. To forma naszej modlitwy, w której prośmy Boga o pomoc, wsparcie lub dziękujemy Mu za Jego łaski.

2. Dlaczego zamawiamy intencje mszalne?

Zamawiamy intencje mszalne, aby wyrazić nasze prośby i podziękowania Bogu w kontekście wspólnoty Kościoła. To forma wyrażania naszej wiary w moc modlitwy i wsparcie, które otrzymujemy od Boga.

3. Czy mogę złożyć intencję za osobę, która nie jest katolikiem?

Tak, możesz podnieść intencję za każdą osobę, niezależnie od jej wyznania lub braku wyznania. Miłość Boga obejmuje wszystkich ludzi, a nasza modlitwa może dotyczyć każdej osoby, którą chcemy otoczyć troską i modlitwą.

4. Jakie intencje mogę złożyć podczas Mszy Świętej?

Możesz złożyć dowolną intencję, która jest zgodna z nauczaniem Kościoła. Może to być modlitwa w intencji osoby chorej, za zmarłego, o pokój na świecie, o powołania kapłańskie, za rodzinę, za powodzenie w nauce czy pracy, i wiele innych (więcej).  

5. Czy Bóg słucha mojej intencji mszalnej?

Bóg słucha każdej naszej modlitwy i intencji, które do Niego kierujemy. Pamiętaj jednak, że odpowiedź Boga może nie zawsze być taka, jakiej oczekujemy. Bóg zna nas lepiej niż my sami siebie i zawsze odpowiada w sposób, który jest dla nas najbardziej korzystny.

6. Czy mogę podnieść intencję mszalną za zmarłych?

Tak, to jest często praktykowane i jest to piękna forma wyrażania naszej pamięci i miłości do osób, które odeszły do wieczności. Modlitwa za zmarłych pomaga nam w wyrażeniu naszego żalu, ale także w utrzymaniu łączności z tymi, którzy odeszli.

7. Czy intencje mszalne muszą być publicznie ogłoszone?

Nie, intencje mszalne nie muszą być publicznie ogłoszone. Mogą one pozostać prywatne, znane tylko kapłanowi, który sprawuje Mszę Świętą.

8. Czy mogę złożyć więcej niż jedną intencję podczas jednej Mszy Świętej?

Tak, można złożyć więcej niż jedną intencję podczas jednej Mszy Świętej, jednak decyzja o ilości i rodzaju intencji zależy od kapłana sprawującego Mszę.

9. Czy intencje mszalne mają wpływ na przebieg Mszy Świętej?

Nie, intencje mszalne nie wpływają na przebieg Mszy Świętej. Mimo to, są ważnym elementem, który pomaga nam skupić naszą uwagę na modlitwie i na tajemnicy Eucharystii.

10. Czy muszę płacić za podniesienie intencji mszalnej?

Traktowanie stypendium mszalnego jako formy dobrowolnej ofiary ma głębokie korzenie w tradycji Kościoła. Stanowi to manifestację naszej hojności oraz wyraz wdzięczności za posługę Kościoła. Przy tym jednak, nie jest to wymóg. Ważne jest, aby zrozumieć, że brak możliwości złożenia stypendium nie powinien nikogo pozbawiać prawa do podniesienia intencji. W centrum tego aktu powinno bowiem leżeć szczere pragnienie modlitwy oraz gotowość otwarcia się na działanie Bożej łaski.

11. Czy przyjmujecie także prośby o modlitwę i intencje mszalne od wiernych innych Kościołów?

Tak, zdecydowanie tak. Przyjmujemy prośby o modlitwę i intencje mszalne od każdej osoby, niezależnie od jej przynależności wyznaniowej. Co więcej, nie wymagamy potwierdzenia przynależności konfesyjnej od osób, które do nas zgłaszają prośby o modlitwę. To, co nas łączy, to uniwersalna wiara w Jezusa Chrystusa i powszechna moc modlitwy.

Różnice wyznaniowe czy teologiczne nie powinny stanowić bariery w naszym wspólnym dążeniu do zrozumienia i realizacji woli Bożej. Wszelkie prośby o modlitwę, niezależnie od ich źródła, są przez nas doceniane jako wyraz głębokiej duchowości i wiary. W modlitwie i w intencjach mszalnych dostrzegamy uniwersalny język, który łączy wszystkich wierzących na świecie.

Przyjmując i realizując te intencje, z radością przyłączamy się do wspólnoty wszystkich chrześcijan, modlących się za siebie nawzajem. W ten sposób potwierdzamy naszą wiarę w uniwersalne posłannictwo Kościoła, duchową jedność w Chrystusie i przekonanie, że nasza modlitwa może przynieść pokój, uzdrowienie i pomoc tym, którzy jej potrzebują.